Przewody doktorskie

Dziedzina nauki: 

nauki techniczne w zakresie informatyki

Dyscyplina naukowa: 

informatyka techniczna i telekomunikacja

Tytuł pracy: 

Kwantowe wyszukiwanie architektury dla wariacyjnych algorytmów kwantowych wspomagane uczeniem ze wzmocnieniem (ang. Reinforcement learning-assisted quantum architecture search for variational quantum algorithms)

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Dziedzina nauki: 

nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina naukowa: 

informatyka techniczna i telekomunikacja

Tytuł pracy: 

Walidacja i testowanie porównawcze technologii kwantowego wyżarzania

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Dziedzina nauki: 

nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina naukowa: 

informatyka techniczna i telekomunikacja

Data nadania stopnia: 

24/04/2024

Tytuł pracy: 

Wyjaśnialność i bezpieczeństwo systemów inteligentnych

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Dziedzina nauki: 

nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina naukowa: 

informatyka techniczna i telekomunikacja

Data nadania stopnia: 

25/01/2024

Tytuł pracy: 

Samo-nadzorujące się uczenie w czasie rzeczywistym dla wykrywania włamań w Bezpiecznym Internecie Rzeczy

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Dziedzina nauki: 

nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina naukowa: 

informatyka techniczna i telekomunikacja

Data nadania stopnia: 

08/12/2023

Tytuł pracy: 

Probabilistyczne kwantowe kody korekcyjne w zastosowaniu do ogólnych kanałów szumu

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Dziedzina nauki: 

nauki techniczne

Dyscyplina naukowa: 

informatyka techniczna i telekomunikacja

Data nadania stopnia: 

28/09/2023

Tytuł pracy: 

Metody walidacji współczesnych architektur kwantowych

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Dziedzina nauki: 

nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina naukowa: 

informatyka techniczna i telekomunikacja

Data nadania stopnia: 

28/09/2023

Tytuł pracy: 

Rozróżnialność pomiarów kwantowych

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Data nadania stopnia: 

15/09/2021

Tytuł pracy: 

Wykorzystanie teorii grafów w informatyce kwantowej

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Data nadania stopnia: 

28/05/2020

Tytuł pracy: 

Wykorzystanie uczenia maszynowego w informatyce kwantowej

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Data nadania stopnia: 

04/09/2019

Tytuł pracy: 

Solving two-level optimization problems related to Bell’s theorem

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Strony