O instytucie

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) jest instytutem naukowym, którego działalność naukowa koncentruje się w dziedzinie technologii informatycznych. Instytut zajmuje się również szkoleniem personelu technicznego i naukowego na zaawansowanym poziomie. Inicjuje i uczestniczy w projektach mających na celu rozwój innowacyjnego sektora komercyjnego. IITIS PAN bierze udział w realizacji misji Polskiej Akademii Nauk w zakresie promocji, integracji i upowszechnianiu polskiej nauki.

 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki pierwszego konkursu TEAM-NET. Dofinansowanie na łączną kwotę blisko 18 mln zł otrzymało konsorcjum CFT, IITiS, UJ.

 • Data: 

  27/03/2019 - 13:00

  Prelegent: 

  dr Jarosław Duda; Institute of Computer Science and Computer Mathematics, Jagiellonian University, Cracow, Poland
  While machine learning techniques are very powerful, they have some weaknesses, like iterative optimization with many local minimums, large freedom of parameters, lack of their interpretability and accuracy control. From the other side we have classical statistics based on moments not having these issues, but providing only a rough description. I will talk about approach which combines their advantages: with MSE-optimal moment-like coefficients, but designed such that we can directly translate them into probability density. For multivariate case such basis of mixed
 • Data: 

  20/02/2019 - 12:00

  Prelegent: 

  Łukasz Bratasz, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

  Od swego początku ludzkość podziwia dzieła sztuki, ale prawie nigdy w swojej oryginalnej formie stworzonej przez artystów. Czas nieuchronnie zmienia wszystkie obiekty fizyczne – dzieła sztuki nie są jest wyjątkiem. Patrząc na obrazy widzimy kolory, kształty i teksturę ... ale także spękania, które nadają obiektom historyczny wygląd i wzbogacają odbiór estetyczny dzieła. Konserwatorzy potrafią rozpoznać i opisać różne sieci spękań - krakelury -, ale nie ma wiedzy na temat tego, jak powstaję rożne struktury różne wzory. To istotne ograniczenie w akademickim rozumieniu dzieł sztuki jest przedmiotem realizowanego projektu CRACQUELURE.

 • Data: 

  29/01/2019 - 13:00

  Prelegent: 

  Ivanna Dronyuk, Lviv Polytechnic National University

  A new method for constructing a digital water-marking based on the Ateb-functions is proposed. This new approach belongs to methods of protecting images based on hiding data in the frequency domain. It is a generalization the well-known method using Fourier transform. The proposed method, based on the two dimension Discrete Ateb Transform is resistant to most types of attacks. Our experiments prove its efficiency and stability.

 • Data: 

  31/01/2019 - 13:00

  Prelegent: 

  Gregorio Ferreira, ArcelorMittal

  W czwartek 31 stycznia 2018 Gregorio Ferreira z firmy ArcelorMittal przedstawi swoje doświadczenie związane z wykorzystaniem uczenia maszynowego w przemyśle stalowym.

 • Termin składania zgłoszeń do dnia 16 lutego 2019 r.

  Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie papierowej i na nośniku elektronicznym.

  Szczegółowe informacje w załączniku.

 • Data: 

  30/01/2019 - 12:00

  Prelegent: 

  Małgorzata Domino, SGGW w Warszawie, Centrum Badań Biomedycznych

  W środę 30 stycznie 2019 zapraszamy na seminarium poświęcone analizie sygnałów bioelektrycznych mięśniówki gładkiej układu rozrodczego.

 • Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ogłasza cztery konkursy na stanowiska adiunktów: jedno w Zespole Systemów Multimedialnych, dwa w Zespole Modelowania i Oceny Efektywności Systemów Komputerowych, jedno w Zespole Internetu Rzeczy.

Strony