• O Instytucie

  Logo IITiS PANInstytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) jest instytutem naukowym, którego działalność naukowa koncentruje się w dziedzinie technologii informatycznych. Instytut zajmuje się również szkoleniem personelu technicznego i naukowego na zaawansowanym poziomie i obie inicjuje i uczestniczy w projektach mających na celu rozwój innowacyjnego sektora komercyjnego. IITIS PAN bierze udział w realizacji misji Polskiej Akademii Nauk w zakresie promocji, integracji i upowszechnianiu polskiej nauki.

 • Prelegent: 

  Nikolay Nahimov
  22/02/2017 - 13:00

  Błądzenie kwantowe to odpowiednik kwantowe błądzenia losowego. Są one przydatne przy projektowaniu algorytmów kwantowych, które przewyższają ich klasyczne wersje dla różnych problemów wyszukiwania.

 • Prelegent: 

  Karol Horodecki
  15/02/2017 - 13:15

  Seminarium będzie poświęcone wynikom przedstawionym w pracy http://www.nature.com/articles/ncomms7908. Głównym zastosowaniem kwantowej komunikacji jest rozdzielenie splątanych cząstek które można użyć do kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego.

 • Prelegent: 

  Beata Bylina, Jarosław Bylina
  30/11/2016 - 12:00

  Zagnieżdżone pętle pojawiają się bardzo często w problemach numerycznych. Celem niniejszej prezentacji jest pokazanie różnych strategii zrównoleglania takich pętli na nowoczesnych architekturach -- jak Intel Xeon oraz Intel Xeon Phi.

 • Prelegent: 

  Mariusz Słabicki
  15/11/2016 - 11:00

  Celem badań w pracy pt. "Metody lokalnej rekonfiguracji sieci komórkowych" było opracowanie nowej metody zmiany konfiguracji stacji bazowych w sieci komórkowej LTE.

 • Prelegent: 

  Ivanna Droniuk
  03/11/2016 - 11:00

  Funkcje Ateb powstały jako odwrócenie niepełnych funkcji Beta, stąd ich nazwa.

Strony