O Instytucie

Logo IITiS PANInstytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) jest instytutem badawczym, którego działalność naukowa koncentruje się w dziedzinie technologii informatycznych. Instytut zajmuje się również szkoleniem personelu technicznego i naukowego na zaawansowanym poziomie i obie inicjuje i uczestniczy w projektach mających na celu rozwój innowacyjnego sektora komercyjnego. IITIS PAN bierze udział w realizacji misji Polskiej Akademii Nauk w zakresie promocji, integracji i upowszechnianiu polskiej nauki.

Obrazowanie hiperspektralne i analiza wielowymiarowa w badaniu dzieł sztuki

Mówca: 

Agata Mendys, Muzeum Narodowe w Krakowie

Data: 

13/07/2016 - 13:15

Abstrakt: 

Techniki analityczne bazujące na spektroskopii odbiciowej ze względu na swój nieinwazyjny charakter są niemal idealnymi metodami do analizy tak wrażliwych i cennych obiektów jak dzieła sztuki...

Kontrola otwartych systemów kwantowych

Mówca: 

Daniel Burgarth, Aberystwyth University

Data: 

15/06/2016 - 13:15

Abstrakt: 

Which algorithms could you run on a given quantum device? I give an introduction into the concept of "reachable operations" in controlled quantum systems. In practice, quantum devices will be noisy, so it is important to characterise the reachable set of open quantum systems. This, however, brings many mathematical challenges, which I will briefly discuss. I then provide a case study of a qubit in a bath of spin 1/2 particles, for which the reachability question can be solved analytically, and provide numerical results using an open-source software library developed by our group. 

Maximal Entropy Random Walk in information theory, diffusion and data analysis

Mówca: 

Jarosław Duda, Jagiellonian University

Data: 

11/05/2016 - 13:15

Abstrakt: 

The standard way of choosing stochastic models (transition probabilities) in many cases turns out to be in disagreement with experiment, correctly described by quantum mechanics. For example it would allow electrons to freely travel through defected lattice of semiconductor, while we know that it is not a conductor - these electrons are statistically imprisoned (Anderson localization).

Seminar: The conditional uncertainty principle based on majorization relations

Mówca: 

Waldemar Kłobus, Uniwersytet Adama Mickiewicza

Data: 

13/04/2016 - 13:15

Abstrakt: 

We develop a general operational framework that formalizes the concept of conditional uncertainty in a measure-independent fashion. The formalism is built around a mathematical relation that we call conditional majorization. We define and characterize conditional majorization, and use it to develop tools for the construction of measures of the conditional uncertainty of individual measurements, and also of the joint conditional uncertainty of sets of measurements. We demonstrate the application of this framework by deriving universal uncertainty relations in several measurement scenarios.

Strony