Seminaria

Data: 

20/02/2019 - 12:00

Prelegent: 

Dr. hab. Łukasz Bratasz, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk