Publikacje

Eksport 774 wyników :
2016
Nechita I, Puchała Z, Pawela Ł, Życzkowski K.  2016.  Almost all quantum channels are equidistant. arXiv:1612.00401.
Grochla K, Połys K.  2016.  Analiza wpływu mocy nadawania stacji bazowych na mechanizmy równoważenia obciążenia w sieciach LTE. Materiały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki.
Kurzyk D, Kempa WM.  2016.  Analysis of Transient Virtual Delay in a Finite-Buffer Queueing Model with Generally Distributed Setup Times. 31st International Symposium on Computer and Information Sciences. 659
Kempa WM.  2016.  Analysis of Transient Virtual Delay in a Finite-Buffer Queueing Model with Generally Distributed Setup Times. 31st International Symposium on Computer and Information Sciences. 659
Adamczak R., Latała R., Puchała Z, Życzkowski K.  2016.  Asymptotic entropic uncertainty relations. J. Math. Phys. . 57
Zhang L, Wu X, Ding L, Skibniewski MJ, Lu Y.  2016.  Bim-Based Risk Identification System in tunnel construction. Journal of Civil Engineering and Management. 22:529-539.
Sadowski P, Pawela Ł.  2016.  Central limit theorem for reducible and irreducible open quantum walks. Quantum Information Processing. 15(7)
Chia A, Górecka A, Pawela Ł, Tan K.C, Kurzyński P, Paterek T, Kaszlikowski D.  2016.  Coherent chemical kinetics as quantum walks I: Reaction operators for radical pairs. Physical Review E. 93
Czachórski T, Gelenbe E, Grochla K, Lent R.  2016.  Computer and Information Sciences ISCIS 2016. Communications in computer Information Science. 659:500.
Glos A, Sadowski P.  2016.  Constructive quantum scaling of unitary matrices. Quantum Information Processing.
Cios KJ, Nguyen DT.  2016.  Data mining and data visualization. Routledge International Handbook of Advanced Quantitative Methods in Nursing Research.
Czachórski T, Domański A, Domańska J, Pagano M, Rataj A.  2016.  Delays in IP Routers, a Markov Model. Computer and Information Sciences: 31st International Symposium, ISCIS 2016, Kraków, Poland, October 27–28, 2016, Proceedings. :185–192.
Wójkowska-Mach J, T. Merritt A, Borszewska-Kornacka M, Domańska J, Gulczyńska E, Nowiczewski M, Helwich E, Kordek A, Pawlik D, Adamski P.  2016.  Device-associated pneumonia of very low birth weight infants in Polish Neonatal Intensive Care Units. Advances in Medical Sciences. 61:90-95.
Puchała Z, Pawela Ł, Życzkowski K.  2016.  Distinguishability of generic quantum states. Physical Review A. 93(06)
Nowak S, Nowak M, Grochla K, Pecka P.  2016.  Efektywne rozgłaszanie w wielohopowej sieci bezprzewodowej. Effective Broadcasts in Multihop Wireless Network. Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne. (8-9):887-891.
Foremski P, Plonka D, Berger A.  2016.  Entropy/IP: Uncovering Structure in IPv6 Addresses. ACM Internet Measurement Conference 2016.
Rataj A, Wozna-Szczesniak B.  2016.  Extrapolation of an Optimal Policy using Statistical Probabilistic Model Checking. Proceedings of the 25th International Workshop on Concurrency, Specification and Programming, Rostock, Germany, September 28-30, 2016..
Domański A, Domańska J, Pagano M, Czachórski T.  2016.  The Fluid Flow Approximation of the TCP Vegas and Reno Congestion Control Mechanism. Computer and Information Sciences: 31st International Symposium, ISCIS 2016, Kraków, Poland, October 27–28, 2016, Proceedings. :193–200.
Luchowski L, Tomaka A, Skabek K, Tarnawski M, Kowalski P.  2016.  Forming an Occlusal Splint to Support the Therapy of Bruxism. Information Technologies in Medicine: 5th International Conference, ITIB 2016 Kamień Śląski, Poland, June 20 - 22, 2016 Proceedings, Volume 2. :267–273.

Strony