Specjalista ds. kadr i administracji

sekretarka

profesor instytutu

koordynator projektów

profesor instytutu
associate professor

informatyk-programista

informatyk-programista

informatyk-programista

profesor instytutu

asystent w projekcie

główna księgowa

specjalista ds. BHP

specjalista ds. zarządzania projektami

asystent w projekcie, informatyk-programista

Administrator Sieci