Rozprawa doktorska: 

Dziedzina nauki: 

nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina naukowa: 

informatyka techniczna i telekomunikacja

Tytuł pracy: 

Walidacja i testowanie porównawcze technologii kwantowego wyżarzania

Data otwarcia przewodu: 

08/12/2023

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Data obrony: 

20/06/2024 - 12:00

Miejsce obrony: 

hybrydowo: w siedzibie IITiS PAN w Gliwicach, ul. Bałtycka 5 oraz za pośrednictwem dostępu zdalnego pod adresem https://us06web.zoom.us/j/84967140242?pwd=KBbiK8ZeTrYxRB7kTQQxLaXlUUTIkY.1

Historia zmian

Data aktualizacji: 06/06/2024 - 09:55; autor zmian: Dorota Danisz (ddanisz@iitis.pl)