Zamówienia publicze

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do siedziby zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 25.10.2018 o godzinie 12:00.