Zamówienia publiczne - aktualne

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi analizy i wyceny technologii pn. „Ekosystem Intelligence Augmentation dla analityków sieci dystrybucji wody” wg warunków zamieszczonych w załączeniu.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja oraz uruchomienie sprzętu i oprogramowania wg wymagań zamieszczonych w załączeniu.