Zamówienia publicze

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia o charakterze konwersacyjno-specjalistycznym z języka angielskiego.