Rozprawa doktorska: 

Dziedzina nauki: 

nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina naukowa: 

informatyka techniczna i telekomunikacja

Tytuł pracy: 

Wyjaśnialność i bezpieczeństwo systemów inteligentnych

Data otwarcia przewodu: 

08/12/2023

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Recenzenci: 

Data obrony: 

19/04/2024 - 13:00

Data nadania stopnia: 

24/04/2024

Miejsce obrony: 

w siedzibie Instytutu Inormatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ul. Bałtycka 5 w sali seminaryjnej

Historia zmian

Data aktualizacji: 26/04/2024 - 09:49; autor zmian: Dorota Danisz (ddanisz@iitis.pl)