Publications

Export 50 results:
Filters: Author is Krzysztof Skabek  [Clear All Filters]
2008
Kowalski P, Skabek K.  2008.  Porównanie technik digitalizacji obiektów przestrzennych dla potrzeb wirtualnego muzeum. Zastosowanie Internetu w społeczeństwie informacyjnym. :117–132.
2007
Skabek K, Tomaka A A.  2007.  Automatic Mering of 3D atribute meshes.. Computer Recognition Systems 2, seria: Advances in Soft Computing 45, Part I. :645–652.
2003
Prusakowski J., Winiarczyk R, Skabek K.  2003.  Komputerowa reprezentacja oraz prezentacja i graficzna edycja krzywoliniowych obiektów 3d. IV Krajowa Konferencja MSK`03 – Metody i systemy komputerowe. :833–838.
2002
Skabek K, Kowalski P.  2002.  Algorithm for fusion of 3D scene by subgraph isomorphism with procrustes analysis. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND GRAPHICS. :657–665.
Kowalski P, Skabek K.  2002.  Indoor navigation and recognition using stereovision. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND GRAPHICS. :450–456.
Augustyn A., Kowalski P, Luchowski L, Pojda D, Skabek K.  2002.  System for toolmark analysis in forensic laboratory. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 14:3–16.
1999
Luchowski L, Kowalski P, Tomaka A A, Philipp M, Pojda D, Skabek K.  1999.  Mobile Stereovision Strategies. II Krajowa Konferencja ,,Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim”. :531–536.
Stąpor K., Skabek K, Tomaka A A.  1999.  Model-based 3D-Shape Recovery by Aspect Graphs. Machine Graphics & Vision. 8
Skabek K, Tomaka A A.  1999.  Software Tool for Microscope Image Comparison (SOMIC). Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej.
1993
Skabek K, Prusakowski J., Winiarczyk R.  1993.  Komputerowa reprezentacja oraz prezentacja i graficzna edycja krzywoliniowych obiektów 3d. Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim.

Pages