Pozyskiwanie informacji o scenie 3D z zastosowaniem aktywnego stereowidzenia

TitlePozyskiwanie informacji o scenie 3D z zastosowaniem aktywnego stereowidzenia
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsKowalski P, Skabek K
JournalPolska Akademia Nauk Działalność Naukowa wybrane zagadnienia
Pagination81–84
Date Published06
ISSNISSN 1233-4545