Internet w społeczeństwie informacyjnym: Nowe technologie w komputerowych systemach zarządzania

TitleInternet w społeczeństwie informacyjnym: Nowe technologie w komputerowych systemach zarządzania
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsSkabek K, Winiarczyk R
EditorGrzywak A, Pikiewicz P
ChapterGromadzenie oraz upowszechnianie obiektów wirtualnych
PublisherWKiŁ
CityWarszawa