Internet w społeczeństwie informacyjnym: Nowe technologie w komputerowych systemach zarządzania

TitleInternet w społeczeństwie informacyjnym: Nowe technologie w komputerowych systemach zarządzania
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsSkabek K, Winiarczyk R
EditorGrzywak A, Pikiewicz P
ChapterGromadzenie oraz upowszechnianie obiektów wirtualnych
PublisherWKiŁ
CityWarszawa

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)