Zastosowanie brzegowej reprezentacji przebadanej przestrzeni dla wyboru kolejnego punktu widokowego

TitleZastosowanie brzegowej reprezentacji przebadanej przestrzeni dla wyboru kolejnego punktu widokowego
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2004
AuthorsKowalski P, Skabek K
Conference NameMat. konferencyjne VIII Krajowa Konferencja Robotyki
Date Published06