Postępy Robotyki: Sterowanie robotów z percepcją otoczenia

TitlePostępy Robotyki: Sterowanie robotów z percepcją otoczenia
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsKowalski P, Skabek K
EditorTchoń K.
ChapterZastosowanie brzegowej reprezentacji przebadanej przestrzeni dla wyboru kolejnego punktu widokowego
PublisherWKiŁ
CityWarszawa
ISBN Number83-206-1553-4