Wykorzystanie metod wizji komputerowej do budowy wirtualnego muzeum

TitleWykorzystanie metod wizji komputerowej do budowy wirtualnego muzeum
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2004
AuthorsSkabek K, Winiarczyk R
ChapterWykorzystanie metod wizji komputerowej do budowy wirtualnego muzeum
PublisherWydawnictwo Naukowo-Techniczne