Interacyjna metoda integracji sceny przestrzennej z wykorzystaniem grafów struktury

TitleInteracyjna metoda integracji sceny przestrzennej z wykorzystaniem grafów struktury
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2004
AuthorsSkabek K, Kowalski P
Conference NameMateriały konferencyjne VIII Krajowa Konferencja Robotyki
Date Published06