Komputerowa reprezentacja oraz prezentacja i graficzna edycja krzywoliniowych obiektów 3d

TitleKomputerowa reprezentacja oraz prezentacja i graficzna edycja krzywoliniowych obiektów 3d
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2003
AuthorsPrusakowski J., Winiarczyk R, Skabek K
Conference NameIV Krajowa Konferencja MSK`03 – Metody i systemy komputerowe
Date Published11