Wysokowydajne sieci komputerowe Nowe Technologie

TitleWysokowydajne sieci komputerowe Nowe Technologie
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsSkabek K, Winiarczyk R
ChapterWykorzystanie skanera 3D do tworzenia obiektów wirtualnych
PublisherWydawnictwa Komunikacji i Łączności
CityWarszawa