Publications

Found 59 results
Filters: Author is Ryszard Winiarczyk  [Clear All Filters]
2003
Węgrzyn S, Winiarczyk R, Znamirowski L.  2003.  Biological and technical informatics nanosystems. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 15:3–22.
Widera M., Jeżewski J., Winiarczyk R, Wróbel J., Horoba K., Gacek A..  2003.  Data Stream Processing in Fetal Monitoring System: I. Algebra and Query Language.. Journal of Medical Informatic and Technologies. 5:83–90.
Jeżewski J., Widera M., Winiarczyk R, Matonia A., Kupka T., Gacek A..  2003.  Data Stream Processing in Fetal Monitoring System: II Application to Signal Processing. Journal of Medical Informatics & Technologies. 6
Prusakowski J., Winiarczyk R, Skabek K.  2003.  Komputerowa reprezentacja oraz prezentacja i graficzna edycja krzywoliniowych obiektów 3d. IV Krajowa Konferencja MSK`03 – Metody i systemy komputerowe. :833–838.
Węgrzyn S, Klamka J, Bugajski S, Gibas M., Winiarczyk R, Znamirowski L, Miszczak J, Nowak S.  2003.  Nano i Kwantowe Systemy Informatyki.
Węgrzyn S, Winiarczyk R.  2003.  Nanotechnologie w informatyce. Konferencja Naukowa ,,Internet w Społeczeństwie Informacyjnym”. :15–31.
Węgrzyn S, Winiarczyk R.  2003.  Nanotechnologie w informatyce. Nauka, Kwartalnik Polskiej Akademii Nauk. :95–111.
Węgrzyn S, Winiarczyk R.  2003.  Reprodukcja i multiplikacja jako informatyczne technologie wytwarzania. Studia Informatica. 24:9–19.
Węgrzyn S, Winiarczyk R, Znamirowski L.  2003.  Self-replication Processes in Nanosystems of Informatics. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science. 13:585–591.
Widera M., Winiarczyk R, Jeżewski J., Gacek A., Wróbel J., Horoba K..  2003.  Strumienie danych w systemie monitorowania, analizy i klasyfikacji sygnalow biomedycznych. STUDIA INFORMATICA, Vol.24, nr 3, 2003, pages 35-45.
2001
Winiarczyk R.  2001.  Modele architektury QoS w systemach multimedialnych. Studia Informatica. 22:185–196.
Węgrzyn S, Winiarczyk R.  2001.  Nanosystems of Informatics Controlling the Molecular Nanotechnologies. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 13:205–216.

Pages