Reprodukcja i multiplikacja jako informatyczne technologie wytwarzania

TitleReprodukcja i multiplikacja jako informatyczne technologie wytwarzania
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsWęgrzyn S, Winiarczyk R
JournalStudia Informatica
Volume24