Informatics as a Science on Motion and Processing of Information

TitleInformatics as a Science on Motion and Processing of Information
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2002
AuthorsWęgrzyn S, Winiarczyk R
JournalArchiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Volume14