Title
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2004
AuthorsWęgrzyn S, Winiarczyk R
ChapterNano i kwantowe technologie i systemy
PublisherInstytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego,
CityKatowice