Nanosystems of Informatics Controlling the Molecular Nanotechnologies

TitleNanosystems of Informatics Controlling the Molecular Nanotechnologies
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsWęgrzyn S, Winiarczyk R
JournalArchiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Volume13