Nanotechnologie w informatyce

TitleNanotechnologie w informatyce
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsWęgrzyn S, Winiarczyk R
JournalNauka, Kwartalnik Polskiej Akademii Nauk
Pagination95–111