O instytucie

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) jest instytutem naukowym, którego działalność naukowa koncentruje się w dziedzinie technologii informatycznych. Instytut zajmuje się również szkoleniem personelu technicznego i naukowego na zaawansowanym poziomie. Inicjuje i uczestniczy w projektach mających na celu rozwój innowacyjnego sektora komercyjnego. IITIS PAN bierze udział w realizacji misji Polskiej Akademii Nauk w zakresie promocji, integracji i upowszechnianiu polskiej nauki.

 • Data: 

  21/10/2019 - 13:00

  Prelegent: 

  Kacper Pilarczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

  Rosnące wymagania stawiane systemom obliczeniowym katalizują prace nad niekonwencjonalnymi układami przetwarzającymi informację. Obserwuje się ciągły wzrost zainteresowania alternatywnymi – względem klasycznych rozwiązań opartych na krzemie – gałęziami  elektroniki, które mogłyby znaleźć zastosowanie w budowie biosensorów, wyświetlaczy cienkowarstwowych, pamięci molekularnych, materiałów inteligentnych, etc.

 • Data: 

  10/10/2019 - 13:00

  Prelegent: 

  Paweł Pławiak, Politechnika Krakowska
  W ostatnich dekadach możemy zauważyć wzmożone zainteresowanie różnymi technikami uczenia maszynowego, stosowanymi do rozwiązywania problemów z wszystkich dziedzin życia. Tak duża popularność jest spowodowana faktem, że metody uczenia maszynowego potrafią radzić sobie z problemami, które są trudne do rozwiązania w konwencjonalny sposób, z powodu nieznajomości reguł nimi rządzącymi. Ze względu na właściwości uczenia się i uogólniania wiedzy, metody te są w stanie rozwiązać wiele problemów. Techniki sztucznej inteligencji osiągają wysoką wydajność w różnych dziedzinach nauki.
 • IITiS PAN jest koordynatorem projektu Horizon 2020 "SerIoT - Secure and Safe Internet of Things " (http://www.seriot-project.eu). Kierownikiem naukowym projektu jest prof. Erol Gelenbe z IITiS PAN. Projekt przeszedł właśnie ocenę stanu projektu po upływie połowy jego trwania (18. miesiąc). Ocena odbyła się 12 wrześnie w gościnnych pomieszczeniach jednego z partnerów projektu, firmy Tecnalia w pobliżu Bilbao (Hiszpania).

 • Data: 

  17/09/2019 - 13:00

  Prelegent: 

  Piotr Bełdowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

  Płyn stawowy obecny w naturalnych stawach składa się w ponad 70% wody, ale wykazuje niezwykłe właściwości smarujące, które są częściowo wynikiem interakcji między kwasem hialuronowym i zwykłymi fosfolipidami. W trakcie seminarium przedstawiony zostanie aktualny stan wiedzy na temat mechanizmu smarowania w chrząstce stawowej. Następnie zaprezentowane zostaną wyniki symulacji dynamiki molekularnej, eksperymentalne pomiary interakcji kwasu hialuronowego i fosfolipidów. Wyniki te omówione zostaną w odniesieniu do mechanizmu smarowania w układzie chrząstki stawowej.

 • Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ogłasza konkurs na:

  • stanowisko adiunkta (1/2 etatu)
  • stanowisko adiunkta (1 etat)
  • stypendia doktorskie (3)

  Termin składania ofert: 2019-09-30 godz. 15:00

 • Data: 

  21/08/2019 - 13:00

  Prelegent: 

  Krzysztof Kotowski, Politechnika Śląska

  Temat interfejsów mózg-komputer wrócił do świadomości publicznej kilka tygodni temu po prezentacji dokonań firmy Neuralink. Na prezentacji pod przewodnictwem Elona Muska zabrakło jednak szczegółow dotyczących analizy komputerowej sygnałów neuronalnych. W moim wystąpieniu postaram się rozwinąć ten temat bazując na badaniach i publikacjach związanych z moim przewodem doktorskim. Zaczynając od podstaw neuronauki i technik pomiaru aktywności mózgu, kończąc na obecnych trendach i aplikacjach, ze szczególnym uwzględnieniem metod uczenia głębokiego dla sygnału EEG.

 • Zapraszamy do wysłuchania krótkich wykładów prof. Erola Gelenbe:  

  https://www.youtube.com/watch?v=4Dn8Hp8T9H4 

  http://serious-science.org/cybersecurity-9509

 • Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

  zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

  mgr. Jacka Grucy

  Tytuł rozprawy

  Solving two-level optimization problems related to Bell’s theorem

  Obrona doktorska odbędzie się w dniu 4.09.2019 roku w siedzibie Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ul. Bałtycka 5 w sali seminaryjnej.

  Rozpoczęcie obrony doktorskiej o godz. 9:00.

  Rozprawa doktorska jest broniona w dziedzinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

  Promotor:

  dr hab. Zbigniew Puchała; dr hab. Wiesław Laskowski

  Promotor pomocniczy:

  Recenzenci:

  prof. dr hab. Roman Gielerak
  dr hab. inż. Remigiusz Augusiak
   
  Z opiniami recenzentów i streszczeniem rozprawy można się zapoznać na stronie internetowej Instytutu, oraz w bibliotece IITiS PAN. W bibliotece Instytutu można dodatkowo zapoznać się z rozprawą.

Strony