O instytucie

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) jest instytutem naukowym, którego działalność naukowa koncentruje się w dziedzinie technologii informatycznych. Instytut zajmuje się również szkoleniem personelu technicznego i naukowego na zaawansowanym poziomie. Inicjuje i uczestniczy w projektach mających na celu rozwój innowacyjnego sektora komercyjnego. IITIS PAN bierze udział w realizacji misji Polskiej Akademii Nauk w zakresie promocji, integracji i upowszechnianiu polskiej nauki.

  • Data: 

    07/06/2017 - 13:15

    Prelegent: 

    Bogusław Cyganek, Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Obrona Łukasza Paweli
    Obrona Łukasza Paweli
    Obrona Łukasza Paweli
    Obrona Łukasza Paweli
    Obrona Łukasza Paweli
    Obrona Przemysława Sadowskiego
    Obrona Przemysława Sadowskiego
    Obrona Przemysława Sadowskiego

     

     

  • Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

    zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

    mgra inż. Łukasza Paweli

    Tytuł rozprawy

    Open system in quantum informatics

    Obrona doktorska odbędzie się w dniu 10.05.2017 roku w siedzibie Instytutu przy ul. Bałtyckiej5, w sali konferencyjnej (I piętro).

    Rozpoczęcie obrony doktorskiej o godz. 10:00.

    Rozprawa doktorska jest broniona w dziedzinie - nauki techniczne, dyscyplina - informatyka.

    Promotor:

    dr hab. inż. Piotr Gawron, , Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk

    Recenzenci:

    dr Jan Bouda, Wydział Informatyki Uniwersytet im. T. Masaryka, Brno
    dr hab. Piotr Zawadzki, Instytut Elektroniki Politechniki Śląskiej

    Z opiniami recenzentów i streszczeniem rozprawy można się zapoznać na stronie internetowej Instytutu, oraz w bibliotece IITiS PAN. W bibliotece Instytutu można dodatkowo zapoznać się z rozprawą.
  • Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

    zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

    mgra inż. Przemysława Sadowskiego

    Tytuł rozprawy

    Quantum walks: various models and their algorithmic applications

    Obrona doktorska odbędzie się w dniu 10.05.2017 roku w siedzibie Instytutu przy ul. Bałtyckiej 5, w sali konferencyjnej (I piętro).

    Rozpoczęcie obrony doktorskiej o godz. 12:00.

    Rozprawa doktorska jest broniona w dziedzinie - nauki techniczne, dyscyplina - informatyka.

    Promotor:

    dr hab. Jarosław Miszczak, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk

    Recenzenci:

    dr hab. Paweł Kurzyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    dr Daniel Nagaj, Słowacka Akademia Nauk, Bratysława, Słowacja

    Z opiniami recenzentów i streszczeniem rozprawy można się zapoznać na stronie internetowej Instytutu, oraz w bibliotece IITiS PAN. W bibliotece Instytutu można dodatkowo zapoznać się z rozprawą.
  • Data: 

    27/04/2017 - 13:15

    Prelegent: 

    Piotr Faliszewski, Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Data: 

    05/04/2017 - 13:15

    Prelegent: 

    Anna Francuz, Uniwersytet Jagielloński
  • Data: 

    22/02/2017 - 13:00

    Prelegent: 

    Nikolay Nahimov, University of Latvia
  • Data: 

    15/02/2017 - 13:15

    Prelegent: 

    Karol Horodecki, Uniwersytet Gdański

Strony