O instytucie

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) jest instytutem naukowym, którego działalność naukowa koncentruje się w dziedzinie technologii informatycznych. Instytut zajmuje się również szkoleniem personelu technicznego i naukowego na zaawansowanym poziomie. Inicjuje i uczestniczy w projektach mających na celu rozwój innowacyjnego sektora komercyjnego. IITIS PAN bierze udział w realizacji misji Polskiej Akademii Nauk w zakresie promocji, integracji i upowszechnianiu polskiej nauki.

 • Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk zawiadamiają, że w dniu

  19 stycznia 2024 r. o godzinie 12:00

 • Prof. Erol Gelenbe był key-note speakerem w czasie 16th International Conference on Security of Information and Networks, Manipal University Jaipur, Rajasthan, India, November 20-21, 2023

 • Mgr Anna Strzoda, asystent w Zespole Internetu Rzeczy, jako jedna z osób w zespole "optifood" zdobyła wyróżnienie w programie edukacyjno-inkubacyjnym "Szkoła Pionierów", organizowanym przez Polski Fundusz Rozwoju. Program skierowany jest do pasjonatów technologii, naukowców i przedsiębiorców. W jego ramach konkurujące zespoły miały możliwość rozwijać start-up'y realizujące cele zrównoważonego rozwoju ONZ.
 • Dwa artykuły zaprezentowane przez pracowników IITiS PAN na renomowanych konferencjach uzyskały ostatnio nagrody "Best Paper Award"

  - Erol Gelenbe, Mohammed Nasereddin  "Protecting IoT Servers Against Flood Attacks with the Quasi Deterministic Transmission Policy'',  22nd IEEE International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications (TrustCom-2023), Exeter, UK, spośród ok 500 zgłoszonych prac
  - Godlove Suila Kuaban, Erol Gelenbe, Tadeusz Czachórski  "Modelling the Energy Performance of Off-Grid Sustainable Green Cellular Base Stations" MASCOTS 2023, Stony Brooks, US.

 • W artykule opublikowanym przez naszych pracowników, odkryto rewolucyjne podejście do korekcji błędów kwantowych, co zaowocowało złożeniem dwóch wniosków patentowych. Artykuł, zatytułowany "On the Probabilistic Quantum Error Correction", rzuca światło na procedurę korekcji błędów, która wykorzystuje postselekcję do określenia, czy zakodowane informacje zostały pomyślnie skorygowane.

 • Z zadowoleniem informujemy, że Zespół Kwantowych Systemów Informatyki otrzymał finansowanie w ramach programu "Nauka dla Społeczeństwa II" na dwa projekty.

 • Data: 

  25/10/2023 - 10:00

  Prelegent: 

  Dr Grażyna Czerniak

  Sygnały instrumentalne uzyskane dla złożonych próbek posiadają duży zasób informacji. W efekcie, bardzo kłopotliwe staje się analizowanie złożonych danych eksperymentalnych bez użycia technik statystycznej analizy wielowymiarowej takich jak metoda głównych składowych (z ang. Principal Component Analysis, PCA). W standardowych zastosowaniach metoda PCA jest używana do kompresji danych poprzez porządkowanie informacji wg. malejącej wariancji, modelowania i wizualizacji struktury danych, określania ilości chemicznie/fizycznie interpretowalnych składowych, redukcji poziomu szumów w danych.

 • Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk zawiadamiają, że w dniu

  20 października 2023 r. o godzinie 11:00

Strony