Publikacje

Eksport 31 wyników :
Filters: Autor is Leszek Luchowski  [Clear All Filters]
2002
Luchowski L.  2002.  Viewpoint selection while exploring a compact polyhedral scene. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 14:297–305.
1999
Luchowski L, Kowalski P, Tomaka A A, Philipp M, Pojda D, Skabek K.  1999.  Mobile Stereovision Strategies. II Krajowa Konferencja ,,Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim”. :531–536.
1998
Luchowski L, Philipp M.  1998.  Data Types and Operations for Striated Toolmark Identification. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 10:45–56.
1995
Luchowski L.  1995.  A new method to threshold images of flat binary scenes under uneven lighting. Computer Analysis of Images and Patterns. :594–599.

Strony