Computer-aided longitudinal description of deformation and its application to craniofacial growth in humans

TytułComputer-aided longitudinal description of deformation and its application to craniofacial growth in humans
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2003
AutorzyTomaka A A, Luchowski L
JournalArchiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej