The active stereovision head: hardware and low-level software

TytułThe active stereovision head: hardware and low-level software
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2002
AutorzyKowalski P, Luchowski L
JournalArchiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Volume14
Pagination219–233
ISSN0867-2121