Zespół Informatyki Stosowanej

Zespół realizuje prace dotyczące kodowania, składowania i przesyłania informacji multimedialnych oraz integracji platform multimedialnych. Prace badawcze ogniskują się na kodowaniu obrazów statycznych i ruchomych dla zastosowań w systemach czasu rzeczywistego, w tym w transmisjach z gwarancją jakości usług w sieciach komputerowych i telekomunikacyjnych. Prowadzone są również prace nad strukturą multimedialnych baz danych, a w szczególności nad ich indeksowaniem i przeszukiwaniem. Wyniki prac są wykorzystywane do projektowania internetowych serwisów multimedialnych z różnymi typami usług (na żądanie, telekonferencyjne, itp.), tworzenia systemów elektronicznego nauczania oraz w dedykowanych, sprzętowych systemach czasu rzeczywistego.

Kierownik: 

Członkowie zespołu: 

2021

2020

2018

2016

2014

Głomb P, Sochan A.  2014.  Surface Mixture Models for the Optimization of Object Boundary Representation. Artificial Intelligence and Soft Computing, Lecture Notes in Computer Science 8467. :703–714.

2013

2012

Skabek K, Winiarczyk R, Sochan A.  2012.  Human – Computer Systems Interaction: Backgrounds and Applications 2. Advances in Intelligent and Soft Computing. 98
Głomb P, Romaszewski M, Opozda S, Sochan A.  2012.  Choosing and Modeling the Hand Gesture Database for a Natural User Interface. Gesture and Sign Language in Human-Computer Interaction and Embodied Communication.

2011

Sochan A, Głomb P, Skabek K, Romaszewski M, Opozda S.  2011.  Virtual Museum as an Example of 3D Content Distribution in the Architecture of a Future Internet. Computer Networks 2011. Communications in Computer and Information Science 160.. :459–464.
Sochan A, Winiarczyk R, Głowiak M., Idzikowski B., Stróżyk M..  2011.  Nowe media i Internet 3D. Przegląd telekomunikacyjny. :1029–1036.
Głomb P, Romaszewski M, Opozda S, Sochan A.  2011.  Choosing and modeling hand gesture database for natural user interface. GW 2011: the 9th International Gesture in Embodied Communication and Human-Computer InteractionWorkshop.
Głomb P, Romaszewski M, Sochan A, Opozda S.  2011.  Unsupervised Parameter Selection for Gesture Recognition with Vector Quantization and Hidden Markov Models. Lecture Notes in Computer Science, Human-Computer Interaction – INTERACT. 6949

2010

2009

Grochla K, Sochan A.  2009.  Adaptive Streaming of Stereographic Video. Computer Networks – Communications in Computer and Information Science, Springer. 39:87–94.

2008

Grochla K, Sochan A, Głomb P.  2008.  Transmission of scalable video streams. Proceedings from the 4th Euro-NGI Workshop on New trends in network architectures and services.

2007

2005

2004

Sochan A.  2004.  Developing an Internet XML application exploiting directory services. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 16:135–149.

2002

Sochan A.  2002.  Relations between ATM traffic parameters and quality of multimedia transmission - an experimental approach. Journal of Telecommunications and Information Technology. 2

2001

Grochla K.  2001.  A tool for network traffic generation and transmission delay measurement. Proceedings of 8th Polish Teletraffic Symposium.

2000

Grochla K, Sochan A.  2000.  Sieci prywatne oparte na technologii ATM. Studia Informatica. 1

1999

Sochan A, Stanisław J.  1999.  Laboratoryjne metody badania sieci ATM. Zeszyty Naukowe Pol. Śl. Informatyka. 36

1998

Sochan A, Kowalczyk G.  1998.  Wykorzystanie technologii ATM w sieciach lokalnych. Zeszyty Naukowe Pol. Śl. Informatyka. 34

1997

Sochan A.  1997.  Sieci lokalne - elementy projektowania. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 9:163–181.
Sochan A.  1997.  Szybkie sieci lokalne oparte na standardach Fast Ethernet i 100VG-AnyLAN. Zeszyty Naukowe Pol. Śl. Informatyka. 32

1995