Analiza wpływu metody zamiany sekwencji słów kodowych w modulacji EFM+ na tłumienie składowej stałej w sygnale wysokiej częstotliwości

TytułAnaliza wpływu metody zamiany sekwencji słów kodowych w modulacji EFM+ na tłumienie składowej stałej w sygnale wysokiej częstotliwości
Publication TypeMiscellaneous
Rok publikacji2011
AutorzyWiniarczyk R, Sochan A