Publikacje

Found 960 results
2004
Pawlak Z.  2004.  Decision Rules and Dependencies. Fundamanta Informaticae. :33–39.
Pawlak Z.  2004.  Decision rules and flow networks.. European Journal of Operational Research. 154:184–190.
Wróbel J., Widera M., Horoba K., Jeżewski J., Winiarczyk R.  2004.  Declarative algebra and continuous query language for biomedical stream processing in fetal monitoring system. Pro-ceedings of the 26th Annual International Conference of the IEEE EMBS. :3175–3178.
Sochan A.  2004.  Developing an Internet XML application exploiting directory services. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 16:135–149.
Czachórski T, Pekergin F.  2004.  Diffusion Approximation as a modelling tool in congestion control and performance evaluation, tutorial. Proc. of HET-NETs '04, Performance Modelling and Evaluation of Heterogenous Networks.
Szcześniak I, Cary J.R..  2004.  dxhdf5: A Software Package for Importing HDF5 Physics Data into OpenDX. Computer Physics Communications. 164:365–369.
Pawlak Z.  2004.  Flow Graphs - a New Paradigm for Data Mining and Knowledge Discovery. Proceedings. :147–153.
Szcześniak I.  2004.  The Hive Network and its Routing Algorithm. Archives of Theoratical and Applied Informatics. 16:171–179.
Nowak M.  2004.  Improvement of synchronisation and load balancing for dsim simulator. EuroNGI First Workshop on New Trends in Modelling, Quantitative Methods and Measurements.
Pawlak Z.  2004.  Inference rules and decision rules. :102–108.
Skabek K, Kowalski P.  2004.  Interacyjna metoda integracji sceny przestrzennej z wykorzystaniem grafów struktury. Materiały konferencyjne VIII Krajowa Konferencja Robotyki. :157–158.
Czachórski T, Domański A, Domańska J.  2004.  Internet w spoleczenstwie informatycznym.
Grochla K, Czachórski T, Głomb P, Sochan A.  2004.  Internet w społeczeństwie informacyjnym - Podstawowe problemy Internetu.
Głomb P, Grochla K, Sochan A.  2004.  Internet w społeczeństwie informacyjnym - Podstawowe problemy Internetu.
Sochan A, Grochla K, Głomb P.  2004.  Internet w społeczeństwie informacyjnym - Podstawowe problemy Internetu.
Węgrzyn S.  2004.  Internet w społeczeństwie informacyjnym: Podstawowe problemy internetu.
Szczerbiński Z.  2004.  A Markov Chain Model of Optical Packet Formation: Solution Process Acceleration with Parallel Computing. Proc. Euro-NGI Workshop on New Trends in Modelling, Quantitative Methods and Measurements.
Czachórski T, Domańska J.  2004.  Markovian models for long-range dependent traffic, new results. Proc. of First Workshop on New Trends in Modelling Quantitave Methods and Measurements, in Modelling Quantitave Methods and Measurements, Zakopane, 27-29 June 2004. :213–228.
Pojda D, Ober J.  2004.  Model of the oculomotoric system for diagnosis of Squint. International Workshop on Biometric Technologies: Special Forum on Modeling and Simulation.
Węgrzyn S, Klamka J, Znamirowski L, Winiarczyk R, Nowak S.  2004.  Nano and quantum systems of informatics. Bulletin of the Polish Academy of Science. 52:1–10.
Węgrzyn S, Klamka J, Bugajski S, Gibas M., Winiarczyk R, Znamirowski L, Miszczak J, Nowak S.  2004.  Nano i kwantowe systemy informatyki. Wyd.Drugie.
Nowak S.  2004.  Nanotechnologi i nanoinformatyka, Rozdział w książce Współczesne problemy sieci komputerowych.
Nowak S.  2004.  Nanotechnologia i nanoinformatyka w Europie i na Swiecie, Rozdział w książce Internet w Społeczeństwie Informacyjnym.
Kowalski P, Skabek K.  2004.  Pozyskiwanie informacji o scenie 3D z zastosowaniem aktywnego stereowidzenia. Polska Akademia Nauk Działalność Naukowa wybrane zagadnienia. :81–84.
Warecki S., Znamirowski L.  2004.  Random Simulation of the Nanostructures Conformations. Proceedings Volume I, International Conference on Computing, Communication and Control Technology. :388–393.

Strony