Efektywne rozgłaszanie w wielohopowej sieci bezprzewodowej. Effective Broadcasts in Multihop Wireless Network

TytułEfektywne rozgłaszanie w wielohopowej sieci bezprzewodowej. Effective Broadcasts in Multihop Wireless Network
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2016
AutorzyNowak S, Nowak M, Grochla K, Pecka P
JournalPrzegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne
Issue8-9
Słowa kluczoweInternet rzeczy, rozgłaszanie w sieciach bezprzewodowych, Sieci bezprzewodowe
Abstract

Znanych jest wiele rozwiązań problemu rozgłaszania wiadomości w sieciach bezprzewodowych typu ad-hoc. Rozwiązania te różnią się w zależności od wielkości sieci, dostępności informacji o topologii, modelu komunikacji, wymagań gwarancji dostarczenia wiadomości itp. Sieci dedykowane są do różnych zastosowań i różnią się specyfiką występujących w nich problemów związanych z komunikacją. W artykule przedstawiono kilka znanych rozwiązań problemu rozgłaszania oraz przedstawiono autorskie rozwiązanie, dedykowane do specyficznego problemu sieci typu AMI (Advanced Metering Infrastructure - zaawansowana infrastruktura pomiarowa). Sieć ta zakładała model komunikacji jeden-do-wielu, stosunkowo niewielką dynamikę zmian w sieci, możliwość istnienia długich ścieżek na drodze transmisji oraz szereg innych wymagań. Analizowane algorytmy nie spełniały postawionych wymagań. Artykuł opisuje opracowaną motodę i porównuje ją do wybranych rozwiązań referencyjncych.

DOI10.15199/59.2016.8-9.32

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/11/2016 - 12:13; autor zmian: Jarmila Mielczarkova (jarkam@iitis.pl)