Publikacje

Found 1 results
Filters: Keyword is rozgłaszanie w sieciach bezprzewodowych  [Clear All Filters]
2016
Nowak S, Nowak M, Grochla K, Pecka P.  2016.  Efektywne rozgłaszanie w wielohopowej sieci bezprzewodowej. Effective Broadcasts in Multihop Wireless Network. Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne. (8-9):887-891.