Email: 

Stanowisko: 

adiunkt

Zainteresowania: 

Internet of Things. Algorytmy routingu wielokryterialnego dla IoT, dla transmisji przewodowych i bezprzewodowych. Zagadnienia bezpieczeństwa dla sieci IoT. Modelowanie ruchu w sieciach komputerowych i telekomunikacyjnych. Ponadto: Zarządzanie realizacją programów równoległych, zwłaszcza przydział zadań i równoważenie obciążenia. Inne zagadnienia związane z równoległą realizacją programów. Symulacje sterowane zdarzeniami, w tym symulacje realizowane równolegle.

Horizontal Tabs

Publikacje

2019

1. Nowak, S., M. Nowak, J. Domańska, and T. Czachórski, "Cognitive Packet Networks for the Secure Internet of Things", Global Internet of Things Summit (GIoTS) , Aarhus, Denmark, 06/2019.
2. Nowak, M., J. Domańska, and S. Nowak, "Cognitive Routing for Improvement of IoT Security", 2019 IEEE International Conference on Fog Computing, Prague, Czech Republic, 06/2019.
3. Amangele, P., M. Reed, M. Al-Naday, N. Thomas, and M. Nowak, "Hierarchical Machine Learning for IoT Anomaly Detection in SDN", 2019 IEEE International Conference on Information Technologies, BULGARIA, IEEE, 2019.

2018

4. Czachórski, T., E. Gelenbe, M. Nowak, S. Nowak, J. Domańska, and al.. et, "IoT European Security and Privacy Projects: Integration, Architectures and Interoperability", Next Generation Internet of Things. Distributed Intelligence at the Edge and Human Machine-to-Machine Cooperation: River Publishers, pp. 207-292, 2018.
5. Domańska, J., M. Nowak, S. Nowak, and T. Czachórski, "European Cybersecurity Research and the SerIoT Project", Communications in Computer and Information Science , vol. 935, pp. 166-173, 08/2018.

2017

6. Nowak, S., M. Nowak, K. Grochla, and P. Pecka, "Application of Fault-Tolerant GQP Algorithm in Multihop AMI Networks", Computer Networks. CN 2017. Communications in Computer and Information Science, vol 718, no. Communications in Computer and Information Science, vol 718., Cham, Springer International Publishing, pp. 70-80, 2017.

2016

7. Nowak, S., M. Nowak, K. Grochla, and P. Pecka, "Global Queue Pruning Method for Efficient Broadcast in Multihop Wireless Networks", Computer and Information Sciences: 31st International Symposium, ISCIS 2016, Kraków, Poland, October 27–28, 2016, Proceedings, Cham, Springer International Publishing, pp. 214–224, 2016.
8. Nowak, S., M. Nowak, K. Grochla, and P. Pecka, "Efektywne rozgłaszanie w wielohopowej sieci bezprzewodowej. Effective Broadcasts in Multihop Wireless Network", Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, issue 8-9, pp. 887-891, 2016.
9. Grochla, K., M. Nowak, P. Pecka, and S. Nowak, "Influence of message-oriented middleware on performance of network management system: a modelling study.", Multimedia and Network Information Systems. 10th International Conference MISSI 2016 , vol. Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 506: Springer, pp. 379-393, 2016.

2014

10. Nowak, S., M. Nowak, and K. Grochla, "Properties of advanced metering infrastructure networks' topologies", 2014 IEEE Network Operations and Management Symposium (NOMS), May, 2014.
11. Nowak, S., M. Nowak, and K. Grochla, "MAGANET - On the need of realistic topologies for AMI network simulations", Computer Networks: Springer International Publishing Switzerland, pp. 79–88, 2014.

2013

12. Nowak, M., "Parallel event-driven simulation of large networks in SMP Architecture", Proceedings: V.A.Trapeznikov Institute of Control Sciences Russian Academy of Sciences; Institute of Information and Communication technologies Bulgarian Academy of Sciences, pp. 44–46, 2013.
13. Nowak, S., A.. Debudaj-Grabysz, and M. Nowak, "Evaluations of the new synchronization method for the parallel simulations of wireless networks", International Journal of Computer Theory and Engineering, vol. 5, no. 4, pp. 698–702, 8, 2013.

2012

14. Czachórski, T., K. Grochla, T.. Nycz, and F. Pekergin, "Duration of boot-up storm period", 17th Polish teletraffic symposium: IITiS PAN, pp. 145–150, 12, 2012.
16. Nowak, S., P. Pecka, and M. Nowak, "Rozproszona baza danych dla lokalizacji treści w sieci PI CAN", Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, no. 8-9, pp. 1481–1490, 2012.

2011

19. Pecka, P., M. Nowak, and S. Nowak, "Smart Spaces and Next Generation Wired/Wireless Networking", Lecture Notes in Computer Science, vol. 6869, Berlin / Heidelberg, Springer, 2011.
20. Rataj, A., M. Nowak, and P. Pecka, "Modelling CTMC with a standard programming language and using conventions from computer networking", Theoretical and Applied Informatics, vol. 23, no. 3-4, pp. 229–243, 2011.
21. Nowak, S., M. Nowak, and P. Foremski, "Smart Spaces and Next Generation Wired/Wireless Networking", Lecture Notes in Computer Science, vol. 6869, Berlin / Heidelberg, Springer, 2011.
22. Nowak, M., S. Nowak, P. Pecka, and K. Grochla, "Content Identification in PI CAN Network", Computer Networks: Springer, pp. 164–172, 2011.
23. Pecka, P., S. Deorowicz, and M. Nowak, "Man-Machine Interaction 2", Advances in Intelligent and Soft Computing, vol. 103: Springer Berlin / Heidelberg, 2011.

2010

24. Nowak, M., and P. Pecka, "QoS management for multimedia traffic in synchronous slotted-ring OPS networks", Proc. of HET-NETs 2010 Conference, Gliwice, Bałtycka 5, Institute of Theoretical and Applied Informatics of the Polish Academy of Sciences, pp. 143–152, 1, 2010.

Strony