Studium możliwości wykorzystania algorytmów z JPEG2000 w dedykowanym systemie pilotażowym (IE64/1GHz)