Projects

Projekty celowe
POIR.01.02.00-00-0307/16 2017-2020

Opracowanie metod implementacji inteligentnego systemu przedpłatowego dla indywidualnych odbiorców gazu

K3/HI3/227945 2014-2016

Badanie i rozwój wdrożeń demonstracyjnych inteligentnego systemu zarządzania stanami paliw i optymalizacji dostaw dla detalistów paliw płynnych

UOD-DEM-1-211/001 2014-2016

The development of mechatronic device for hand rehabilitation

HiTech-159414 2013-2014

Opracowanie i budowa modeli oraz metod implementacji inteligentnych systemów monitorowania liczników gazu

HiTech 182421 2012-2014

Bezprzewodowa sieć sensorowa dla informatycznego systemu odczytu liczników mediów

- 2009-2010

Komputerowy system wspomagający nadzór i podnoszenie jakości produkowanych urządzeń elektronicznych

6 ZR9 2006 C/06757 2007-2008

Synteza multimedialnych stanowisk roboczych dla potrzeb osób niepełnosprawnych wzrokowo

- 2000-2000
Projekt własny badawczy

Properties of generic quantum communication channels

2016/22/E/ST6/00062 2017-2022

Entropic uncertainty relations and quantum cryptography

2015/17/B/ST6/01872 2016-2019

Semantic tensor networks for large data sets analysis

2014/15/B/ST6/05204 2015-2018

Application of quantum and classical memory in quantum network exploration

IP 2014 031073 2015-2017

Quantum Bayesian networks

2013/11/N/ST6/03090 2014-2017

Minimization of disturbance in quantum walk based algorithms and protocols

2013/11/N/ST6/03030 2014-2017

Quantum walks with memory for algorithmic applications

0064/DIA/2013/42 2013-2017

Development of a new research methodology concerning the diagnosis and treatment of bruxism

2012/07/B/ST6/01238 2013-2016

Quantum games and quantum social networks

IP2012 051272 2013-2015

Optimization and load balancing in next generation wireless networks

LIDER/10/194/L-3/11/ 2013-2015

Methods of development, modelling and analysis of quantum internetworking protocols

2011/03/D/ST6/00413 2012-2017

Representation of dynamic 3D scenes using the Atomic Shapes Network model

2011/03/D/ST6/03753 2012-2015

Application of geometrical methods for the analysis of quantum states and operations

IP2011 036371 2012-2014

Entanglement effects in quantum games

IP2011014071 2012-2013

Multilevel traffic classification in the Internet

2011/01/N/ST6/07202 2011-2013

Quantum games in open quantum systems

IP2010 009770 2011-2012

Analysis and modelling of local properties of quantum states and operations

IP2010 052270 2011-2012

Modelling methods of information systems using quantum queue theory

N N516 481840 2011-2014

Application of quantum game theory in modelling of quantum information transmission

N N516 475440 2011-2013

Eksperymentalne stanowisko do integracji i prezentacji widoków przestrzennych

N N516 482340 2011-2013

Controllability of quantum systems

N N514 513340 2011-2014

Modele dynamiki transmisji, sterowania zatłoczeniem i jakością usług w Internecie

4796/B/T02/2011/40 2011-2011

Distributed numerical analysis environment for the quantum information theory

N N519 442339 2010-2013

Methods and tools for distributed modeling of wireless networks

N N516 407138 2010-2013

Aktywne tworzenie modelu przestrzeni przy wykorzystaniu skanera przestrzennego i autonomicznego robota

N N516 440738 2010-2012

Nieinwazyjne techniki tworzenia trójwymiarowego studium geometrii anatomicznych struktur głowy pacjenta dla potrzeb dokumentacji i diagnostyki ortodontycznej

N N519 401137 2009-2012

User interface based on natural gestures for exploration of virtual 3D spaces

N N516 405137 2009-2011

Visual techniques for the multimodal hierarchic 3D representations of cultural heritage artifacts

N N516 1862 33 2007-2009

Wizyjne techniki gromadzenia, przetwarzania i udostępniania obiektów przestrznnych o wielomodalnej reprezentacji hierarchicznej dla potrzeb digitalizacji zasobów dziedzic

N N516 1862 33 2007-2009

Environment to programming, simulation and analyzing of quantum algorithms

N519 012 31/1957 2006-2009

Methods and models for control of congestion and performance evaluation of mechanisms of qualities of services in the next generation internet

N517 025 31/2997 2006-2008

Application of contourlet transform for coding and transmission stereo-images

3 T11C 045 30 2006-2008

Metoda oceny efektywności sieci komunikacyjnych opartych na optycznym przełączaniu pakietów

3 T11C 036 29 2005-2007

Computerized, parametric and deformable geometric model of the human head for the purposes of its reconstruction and of the analysis and modeling of its growth

3 T11F 004 27 2004-2006

Multisensory perception, representation and analysis of 3D shapes by computer, taking into account the presence of incomplete and imprecise information

3 T11C 028 27 2004-2006

Nano and quantum systems of informatics

7 T11C 017 21 2001-2003

Opracowanie zastawu opisów formatowania dokumentów w systemie TEX-LATEX-MATAFONT dla polskich wydawnictw

KBN 1991-1992 2000-2000

Modelling and performance evaluation of multimedia transmissions in broadband computer networks

8 T11C 038 16 1999-2000

Rozwój metod i środków modelowania współczesnych systemów informatycznych

KBN, 1991-1993 1991-1993
Projekty zlecone
AIUT/2017/1 2017-2017

Implementation of a demonstrator of tracking, stabilisation, and panorama building for an airplane vision channel

- 2010-2010

Development of an algorithm prototype, and applications for tracking objects in images from airplane-mounted camera

- 2010-2010

Development and implementation of filters for receiving, decoding and archiving video streams using the DirectShow architecture

- 2009-2009

Study of binarization algorithms and develope adaptive binarization algorithm for implementation in Virtex IV FPGA

- 2009-2009

Study on a fast image encoding algorithms in JPEG standard for implementation in FPGA

- 2007-2007

Preparation of movie coding technology to display movies on mobile devices

- 2006-2006

Study of possibility based on the long term theoretical knowledge of the JPEG2000 algorithms and his implementation in the DSP TMS320C6414 and FPGA from Xilinx

- 2005-2007

Study of possibility to use the JPEG2000 algorithm on the on the evaluation embedded system (IE64/1GHz)

- 2004-2005

Study of possibility of porting Active-VHDL software from MS-Windows environment to UNIX environment

- 1998-1998
Inne

Development of system solutions supporting the analysis of crime and accident scenes on the basis of the data acquired by laser scanning and satellite measurement techniques

DOB-⁠BIO6/⁠18/⁠102/⁠ 2014-2017

Controllability of quantum infromation systems

IP2011 044271 2012-2014

Applications of geometric methods to quantum control

IP 2010 0334 70 2010-2011
-- 2007-2013
- 2005-2007
Projekty zamawiane
POKL 4.1.2 2014-2015
PBZ-31-05 1995-1996
Projekty badawcze promotorskie

Optimal control of quantum systems

DEC-2012/05/N/ST7/01 2013-2016

Quantum computer programming language based on density matrices

N N519 2973 33 2007-2008

Probabilistic description of quantum programming languages

N206 013 31/2258 2006-2008

Methods for indexing video image sequences

3 T11C 041 28 2005-2006

Parameter's tuning of the traffic shaping algorithms in the Internet Protocol

3 T11C 040 27 2004-2006

Procesy Markowa w modelowaniu natężenia ruchu sieciowego i wybranych mechanizmów jego kontroli

KBN, 7T 11C 020 21 2000-2000

Digital image sequence-based detection and description of structures deformation

8 T11C 004 17 1999-2001

Nanoinformatyczne procesy wytwarzania

4 T11C 033 25
Projekty rozwojowe

Future Internet Engineering - 3D Internet, digital cinema, UHD

POIG.01.01.02-00-045 2010-2012

Interactive devices for rehabilitation of children and adolescents with impaired mobility

R03 046 02 2007-2010