Analiza i zastosowanie kwantowego wyszukiwania przestrzennego