Analiza i zastosowanie kwantowego wyszukiwania przestrzennego

PhD scholarship granted under "Etiuda 7" call, funded by a National Science Centre.

Title: Analysis and application of quantum spatial search.

Exhibitioner: Adam Glos

Supervisor: Jarosław Adam Miszczak

 

Numer projektu: 

2019/32/T/ST6/00158

Termin: 

01/10/2019 to 01/10/2021

Typ projektu: 

Projekt własny badawczy

Kierownik projektu: 

Wykonawcy projektu: 

Publications: 

Historia zmian

Data aktualizacji: 06/05/2022 - 10:44; autor zmian: Adam Glos (aglos@iitis.pl)

PhD scholarship granted under "Etiuda 7" call, funded by a National Science Centre.

Title: Analysis and application of quantum spatial search.

Exhibitioner: Adam Glos

Supervisor: Jarosław Adam Miszczak