Metoda oceny efektywności sieci komunikacyjnych opartych na optycznym przełączaniu pakietów