Opracowanie zastawu opisów formatowania dokumentów w systemie TEX-LATEX-MATAFONT dla polskich wydawnictw