Rozwój metod i środków modelowania współczesnych systemów informatycznych