Publikacje

Found 5 results
Filters: Keyword is LoRa  [Clear All Filters]
In Press
Strzoda A.  In Press.  Zastosowanie Heurystyki do Wyboru Lokalizacji Węzłów Pośredniczących w Sieciach LP WAN. Konferencja Radiokomunikacji i Teleinformatyki KRiT 2023.
2022
Strzoda A, Marjasz R, Grochla K.  2022.  How Accurate is LoRa Positioning in Realistic Conditions? ACM MSWIM 22 - The 25th International Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems, DIVANET Symposium.
2021
Gorawski M, Grochla K, Marjasz R, Frankiewicz A.  2021.  Energy Minimization Algorithm for Estimation of Clock Skew and Reception Window Selection in Wireless Networks. Sensors. 21
Marjasz R, Połys K, Strzoda A, Grochla K.  2021.  Improving Delivery Ratio in LoRa Network. Proceedings of the 19th ACM International Symposium on Mobility Management and Wireless Access.
2020
Grochla K, Połys K.  2020.  Heuristic Algorithm for Gateway Location Selection in Large Scale LoRa Networks. ACM International Wireless Communications and Mobile Computing Conference.  (2.12 MB)