Zastosowanie metod geometrycznych do sterowalności kwantowych systemów informatyki, projekt Iuventus-Plus