Wykorzystanie teorii gier kwantowych w problemach modelowania kwantowego przesyłania informacji