Opracowanie prototypu algorytmu i aplikacji do śledzenia obiektów na obrazie z kamery samolotu