Opracowanie mechatronicznego urządzenia do rehabilitacji ręki