Opracowanie i budowa modeli oraz metod implementacji inteligentnych systemów monitorowania liczników gazu