Nanoinformatyczne procesy wytwarzania

Celem projektu było zaproponowanie systemów informatycznych zdolnych do
organizowania i kontrolowania nanotechnologicznych procesów produkcyjnych.

Przedstawiona w projekcie koncepcja technicznej realizacji produktów w nanosystemach
opiera się na podstawowym mechanizmie biologicznym, związanym z budową białek
(

Numer projektu: 

4 T11C 033 25

Typ projektu: 

Projekty badawcze promotorskie

Kierownik projektu: 

Wykonawcy projektu: 

Partnerzy: 

WWW: