Metody modelowania systemów informatycznych za pomocą kwantowej teorii kolejek

Celem naukowym proponowanego projektu jest stworzenie metod modelowania systemów informatycznych za pomocą kwantowej teorii kolejek.

Tematyka badań mieszczących się w ramach niniejszego projektu leży na styku teorii kolejek oraz kwantowej teorii informacji.

Przez kolejkę kwantową rozumiemy, analogicznie do kolejki klasycznej, system składający się ze: źródła zgłoszeń, kolejki zgłoszeń oczekujących oraz stanowiska obsługi, charakteryzujących się tym, iż każdy z parametrów systemu jest opisany przez macierz gęstości, a przejścia między stanami systemu są opisane przez kanały kwantowe.

W ramach projektu zostaną opracowane metody modelowania źródeł zgłoszeń, buforów nieograniczonych i ograniczonych oraz stanowisk obsługi. Zostaną również stworzone takie procedury łączenia kolejek w sieci stanowisk obsługi, które są zgodne z paradygmatem kwantowej teorii informacji.

W celu modelowania kwantowych systemów informatycznych konieczne jest stworzenie nowych metod, które będą brały pod uwagę kwantowy charakter informacji i będą bazowały jednocześnie na kwantowej teorii informacji i teorii kolejek. Metody opracowane w ramach projektu znajdą zastosowanie przy projektowaniu nowych systemów informatycznych. Zatem uważamy, że projekt ten ma duże znaczenie dla rozwoju przyszłych kwantowych sieci informatycznych.

Numer projektu: 

N N516 481840

Termin: 

od 20/04/2011 do 19/07/2014

Typ projektu: 

Projekt własny badawczy

Kierownik projektu: 

Wykonawcy projektu: 

Publikacje: 

Partnerzy: 

Jan Sładkowski - Uniwersytet Śląski

Historia zmian

Data aktualizacji: 20/03/2017 - 18:29; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)

Celem naukowym proponowanego projektu jest stworzenie metod modelowania systemów informatycznych za pomocą kwantowej teorii kolejek.

Tematyka badań mieszczących się w ramach niniejszego projektu leży na styku teorii kolejek oraz kwantowej teorii informacji.

Przez kolejkę kwantową rozumiemy, analogicznie do kolejki klasycznej, system składający się ze: źródła zgłoszeń, kolejki zgłoszeń oczekujących oraz stanowiska obsługi, charakteryzujących się tym, iż każdy z parametrów systemu jest opisany przez macierz gęstości, a przejścia między stanami systemu są opisane przez kanały kwantowe.

W ramach projektu zostaną opracowane metody modelowania źródeł zgłoszeń, buforów nieograniczonych i ograniczonych oraz stanowisk obsługi. Zostaną również stworzone takie procedury łączenia kolejek w sieci stanowisk obsługi, które są zgodne z paradygmatem kwantowej teorii informacji.

W celu modelowania kwantowych systemów informatycznych konieczne jest stworzenie nowych metod, które będą brały pod uwagę kwantowy charakter informacji i będą bazowały jednocześnie na kwantowej teorii informacji i teorii kolejek. Metody opracowane w ramach projektu znajdą zastosowanie przy projektowaniu nowych systemów informatycznych. Zatem uważamy, że projekt ten ma duże znaczenie dla rozwoju przyszłych kwantowych sieci informatycznych.