HybridMeshMeet: opracowanie hybrydowego systemu wykrywania relacji bliskości opartego na rozproszonej sieci mesh na potrzeby przemysłu spotkań.

Instytut jest podwykonawcą w projekcie B+R "HybridMeshMeet: opracowanie hybrydowego systemu wykrywania relacji bliskości opartego na rozproszonej sieci mesh na potrzeby przemysłu spotkań" realizowanym przez firmę MEETLIFY Sp. z o.o. dofinansowanym przez NCBiR w ramach działania 1.1.1. Prace Instytutu dotyczą algorytmów wykrywających bliskość urządzeń mobilnych, mechanizmu wykrywanie bliskości za pomocą fuzji danych na temat dostępności punktów dostępowych WiFi, stacji bazowych LTE i innych danych z pomiarów sieci bezprzewodowych; wykorzystania GPS, akcelerometru i kompasów cyfrowych do pozyskania informacji mogących służyć do wykrywania relacji bliskości, badania skalowalności opracowanego systemu wymiany danych w warunkach dużego zatłoczenia eteru.

Numer projektu: 

POIR.01.01.01-00-1261/19

Termin: 

od 01/08/2020 do 31/01/2022

Typ projektu: 

Projekty zlecone

Kierownik projektu: 

Wykonawcy projektu: 

Historia zmian

Data aktualizacji: 22/12/2021 - 14:57; autor zmian: Krzysztof Grochla (kil@iitis.pl)

Instytut jest podwykonawcą w projekcie B+R "HybridMeshMeet: opracowanie hybrydowego systemu wykrywania relacji bliskości opartego na rozproszonej sieci mesh na potrzeby przemysłu spotkań" realizowanym przez firmę MEETLIFY Sp. z o.o. dofinansowanym przez NCBiR w ramach działania 1.1.1. Prace Instytutu dotyczą algorytmów wykrywających bliskość urządzeń mobilnych, mechanizmu wykrywanie bliskości za pomocą fuzji danych na temat dostępności punktów dostępowych WiFi, stacji bazowych LTE i innych danych z pomiarów sieci bezprzewodowych; wykorzystania GPS, akcelerometru i kompasów cyfrowych do pozyskania informacji mogących służyć do wykrywania relacji bliskości, badania skalowalności opracowanego systemu wymiany danych w warunkach dużego zatłoczenia eteru.